Hopp til hovedinnhold

Gi bort klær til Røde kors

Usbl samarbeider med Røde Kors Tøy og tekstil AS og gjør at medlemmer kan gi bort klær enkelt og uten at det havner i restavfallet.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Det er mange fordeler ved å gi bort klær. Andre kan få glede og nytte av tøy du ikke bruker lenger. Du kaster mindre i søpla. Du fremmer gjenbruk og gjør en innsats for miljøet og personer som ikke kan ta seg råd til å kjøpe nye klær.

Gi bort klær i borettslag og sameier

Sammen med Røde Kors vil Usbl gjøre det litt enklere for sine beboere å donere brukt tøy og husholdningstekstiler. 

Målet er at enda mer klær blir gjenbrukt og resirkulert og at mindre blir kastet i restavfallet. Usbl har nylig inngått en avtale med Røde Kors, for å kunne tilby innsamlingsbokser for tøy og husholdningstekstil i alle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl. 

Dette er et av flere tiltak boligbyggelaget gjør for å tilby delingstjenester som stimulerer til økt gjenbruk og redusert forbruk. Ved å plassere innsamlingsboksene internt i det enkelte borettslag eller sameie, blir det enklere å donere brukt tøy eller tekstiler.

Bærekraftig tøyinnsamling med Usbl

Delingstjenester og bærekraftige bomiljø blir stadig viktigere for Usbl. Det gjenspeiles i mange nye samarbeidsprosjekt og tiltak i Usbl og mellom boligbyggelaget og organisasjoner, slik som Røde Kors Tøy og Tekstil.

– Reduksjon av forbruk gjennom deling, blir stadig viktigere for å sikre en bærekraftig utvikling, forteller Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl. Innen delingstjenester har også Usbl et samarbeid med BUA for å gi beboere i borettslag og sameier tilknyttet Usbl tilgang til å låne sports- og fritidsutstyr gratis.

– Vi i Usbl ønsker å legge til rette for at det blir enklere for alle å bo og leve best mulig, ikke bare med tanke på den enkelte beboers trivsel, men også i et miljøperspektiv. Samarbeidet med Røde Kors er et av mange slike tiltak, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

Flere tonn klær i søpla

Daglig leder i Røde Kors, Kristin Voll, er glad for at Usbl legger til rette og setter opp innsamlingsbokser. 

–  Ved å kunne tilby innsamling i umiddelbar nærhet, har vi stor tro på at flere vil gi bort brukt tøy, slik at plaggene får et lenger liv. Det er til beste for både mennesker og miljø, påpeker Voll.

Ifølge en FN-rapport fra 2019, er utslipp av klimagasser som følge av klesproduksjon større enn all luftfart og sjøfart. Analysen som lå til grunn for rapporten, viser at forurensningen fra produksjon av klær, utgjør hele 8 prosent av det totale klimagassutslippet i verden. 

På toppen av det hele kaster vi i Norge flere tonn med klær, og mye av tøyet har aldri blitt brukt.

Overskuddet av brukttøy-virksomheten i Røde Kors Tøy og tekstil går til organisasjonens humanitære arbeid i Norge og internasjonalt.

Borettslag og sameier tilknyttet Usbl kan gi bort klær til Røde Kors enten ved å ha permanente innsamlingsbokser eller gjennom arrangement og dugnader.

Innsamlingsbokser for klær, tekstiler og sko

Usbl-borettslag og -sameier kan ha Røde Kors sine innsamlingsbokser for tøy, sko og tekstiler stående permanent i fellesarealet. Innsamlingsboksene finnes i både grå og sort modell, noe som gjør dem mer diskret enn de røde innsamlingsboksene for tøy som har vært vanlig til nå. 

Innsamlingsboksene kan bestilles av Usbl-tilknyttede borettslag og sameier i Vestfold og Oslo. 

Det medfører ingen kostnader å ha Røde Kors sin innsamlingsboks for tøy stående, og den kan tømmes inntil 3 ganger pr. uke. Skulle den bli full, kan tømming bestilles kostnadsfritt. 

Bruk av dugnaden til tøyinnsamling

En annen fin måte å få gitt bort brukttøy, er å gjøre det i forbindelse med dugnader eller egne arrangement med tøyinnsamling. 

Det perfekte tidspunkt er selvfølgelig under vårdugnaden og høstdugnaden da mange også rydder i boder, kjeller og loft. Da er også tiden for å bytte ut sommerklær eller vinterklær, og mange rydder dermed i klesskap og kommoder.

Røde Kors leverer fysisk og digitalt informasjonsmateriell samt røde donasjonssekker, på bestilling fra det enkelte borettslag eller sameiet. Sekkene har informasjon om hva man kan- og ikke kan fylle i dem. Henting av de fylte sekkene bestilles samtidig. Dette gjør det enkelt å både for styret å administrere innsamlingen, og ikke minst for den enkelte beboer å gjøre grønne tiltak i hverdagen.

Hva kan jeg gi av klær og tekstiler?

Selv om du donerer bort brukte klær, sko og tekstiler, må det være helt og rent.

Dette kan du donere til Røde Kors:

  • Klær
  • Sko og støvler
  • Tilbehør som belter, smykker, og vesker
  • Lette tekstiler inkludert duker, gardiner, sengetøy og håndklær

Røde kors kan dessverre ikke ta imot følgende:

  • Dyner og puter
  • Gulvtepper
  • Bøker
  • Harde leker
  • Kofferter

 

Tekst: Usbl & Sempro | Foto: Røde Kors & Unsplash