Hopp til hovedinnhold

Usbl med nytt medlemstilbud for å hjelpe flere inn på boligmarkedet

Usbl ønsker å gi flere muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og lanserer konseptet leie til eie for sine medlemmer.

– Det er mange, spesielt unge mennesker, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det ønsker vi i Usbl å gjøre noe med. Derfor gir vi nå våre medlemmer mulighet til å leie bolig av oss, mens de sparer opp nok egenkapital til å senere kunne kjøpe den, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

Leie til eie

Leie til eie innebærer at man de første årene leier boligen, for deretter å ha en mulighet til å kjøpe den til markedsprisen som blir satt ved leiestart. Finansiering til utkjøp forutsetter oppspart egenkapital på minimum 15%, som følge av boligens verdistigning i perioden og eventuelle andre oppsparte midler.

For å kvalifisere for tilbudet kan man ikke ha egenkapitalen tilgjengelig i dag, men ha en tilfredsstillende personlig økonomi så man kan betale faktiske bokostnader i leieperioden.

– I Usbl er vi opptatt av å tilby gode og attraktive boliger til våre medlemmer. Dette gir de som i dag mangler tilstrekkelig egenkapital, en ny mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. På den måten kan flere oppfylle drømmen om egen bolig, sier Johan Bruun.

Usbl er nå klar for å sette Leie til Eie-konseptet ut i livet, og vil fortløpende vurdere hvor det skal anvendes i våre nyboligprosjekter. Våre nettsider vil bli oppdatert fortløpende.