Hopp til hovedinnhold

Usbl går over til digitale medlemsbevis

Vi går over til digitale medlemsbevis. Ved digitalisering av våre medlemskort sparer vi miljøet for over 100 000 plastkort som skal pakkes og transporteres.

Dette er et ledd i Usbl sin overordnede Bærekraftstrategi hvor reduksjoner i klimagassutslipp står sentralt. Ved digitalisering av våre medlemskort sparer vi miljøet for over 100 000 plastkort som skal pakkes og transporteres. Samtidig jobber vi kontinuerling for å sikre at våre digitale medlemskort er minst like gode og tilgjengelige som de fysiske kortene.

Det er inspirerende og se hvordan våre tiltak er med på å skape en forskjell. Reduksjon i plast betyr reduksjon av CO2 og reduksjon av avfall og forsøpling.


Hallvard Bratberg, direktør privatmarked Usbl

«Hvert fysiske medlemskort veier ca. 5 gram. Det betyr et total reduksjon på minst 500 kg plast årlig. Dette har vist seg å være et lite men viktig steg i vår Klimareise.» Hallvard Bratberg, direktør privatmarked Usbl.