Hopp til hovedinnhold

Usbl fortsetter strategisk samarbeid med BUA

For tre år siden inngikk Usbl en strategisk samarbeidsavtale med den nasjonale foreningen BUA. Nå har partene inngått avtale om 3 nye år, og sammen skal de sørge for at ordningen blir etablert i hundretalls av borettslag og sameier.

Da Usbl gikk inn som strategisk bærekraftpartner med BUA for 3 år siden, var foreningen i oppstartsfasen, med kun 27 etablerte ordninger rundt i Norge. 3 år etter har BUA nådd 125 utlånsordninger i Norge, og deres arbeid for økt folkehelse og inkludering har fått stor oppmerksomhet blant politikerne.

BUA’s formål er å få flere barn og unge ut i allsidig aktivitet, uavhengig av økonomi og kulturell bakgrunn. Dagens ordninger er i hovedsak samarbeid med kommuner som allerede har kommunale utstyrssentraler, eller som ønsker å starte opp dette.

Sammen med BUA har Usbl utviklet konseptet «BUA i borettslag og sameier», som nå er i testperiode, med etableringen av BUA i Bliksrud Borettslag i Nittedal i november 2019. Borettslaget bygget om en egnet garasje til utstyrssenter, og er nå i full gang med å dele på sports- og fritidsutstyr internt i borettslaget. Nå skal konseptet videreutvikles, og Usbl har sammen med BUA ambisjon om å etablere dette i minimum 100 nye borettslag og sameier som forvaltes av Usbl, i løpet av neste avtaleperiode.

  • Usbl’s bærekraftstrategi er tydelig. I og med at vi både bygger og forvalter boliger, er vi opptatt av å utvikle både klimanøytrale boliger og -bomiljø. I tillegg til å fokusere på hvordan vi utvikler boligene, er vi like opptatt av bomiljøet som skapes. Vi ønsker å legge til rette for bedre tilbud og at beboerne kan leve mer bærekraftig, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. Det å tilby tjenester som gjør det mulig å dele på godene og redusere forbruk er viktig for oss i denne sammenheng. BUA har fra dag én vært en veldig riktig samarbeidspartner for oss i denne sammenheng, og vi er stolte av å ha fått følge de fra tidlig fase og å ha vært med på deres reise frem til det de er i dag. Det at vi nå sammen skal satse på å få konseptet ut til mange av våre borettslag og sameier ser vi frem til, sier Bruun.
  • Vi er veldig glade for at Usbl har fornyet samarbeidet med BUA. Støtten fra Usbl har gjort det mulig for BUA å vokse, og med BUA i borettslag og sameier, får vi muligheten til å gjøre det enda enklere å låne sports- og friluftsutstyr ved å komme tettere på der folk bor. Vi gleder oss stort over det fornyede samarbeidet og ser frem til å etablere mange flere BUA i borettslag og sameier, sier daglig leder i BUA, Monica Vogt.