Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Usbl fortsetter strategisk samarbeid med BUA

For tre år siden inngikk Usbl en strategisk samarbeidsavtale med den nasjonale foreningen BUA. Nå har partene inngått avtale om 3 nye år, og sammen skal de sørge for at ordningen blir etablert i hundretalls av borettslag og sameier.

Da Usbl gikk inn som strategisk bærekraftpartner med BUA for 3 år siden, var foreningen i oppstartsfasen, med kun 27 etablerte ordninger rundt i Norge. 3 år etter har BUA nådd 125 utlånsordninger i Norge, og deres arbeid for økt folkehelse og inkludering har fått stor oppmerksomhet blant politikerne.

BUA’s formål er å få flere barn og unge ut i allsidig aktivitet, uavhengig av økonomi og kulturell bakgrunn. Dagens ordninger er i hovedsak samarbeid med kommuner som allerede har kommunale utstyrssentraler, eller som ønsker å starte opp dette.

Sammen med BUA har Usbl utviklet konseptet «BUA i borettslag og sameier», som nå er i testperiode, med etableringen av BUA i Bliksrud Borettslag i Nittedal i november 2019. Borettslaget bygget om en egnet garasje til utstyrssenter, og er nå i full gang med å dele på sports- og fritidsutstyr internt i borettslaget. Nå skal konseptet videreutvikles, og Usbl har sammen med BUA ambisjon om å etablere dette i minimum 100 nye borettslag og sameier som forvaltes av Usbl, i løpet av neste avtaleperiode.

  • Usbl’s bærekraftstrategi er tydelig. I og med at vi både bygger og forvalter boliger, er vi opptatt av å utvikle både klimanøytrale boliger og -bomiljø. I tillegg til å fokusere på hvordan vi utvikler boligene, er vi like opptatt av bomiljøet som skapes. Vi ønsker å legge til rette for bedre tilbud og at beboerne kan leve mer bærekraftig, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. Det å tilby tjenester som gjør det mulig å dele på godene og redusere forbruk er viktig for oss i denne sammenheng. BUA har fra dag én vært en veldig riktig samarbeidspartner for oss i denne sammenheng, og vi er stolte av å ha fått følge de fra tidlig fase og å ha vært med på deres reise frem til det de er i dag. Det at vi nå sammen skal satse på å få konseptet ut til mange av våre borettslag og sameier ser vi frem til, sier Bruun.
  • Vi er veldig glade for at Usbl har fornyet samarbeidet med BUA. Støtten fra Usbl har gjort det mulig for BUA å vokse, og med BUA i borettslag og sameier, får vi muligheten til å gjøre det enda enklere å låne sports- og friluftsutstyr ved å komme tettere på der folk bor. Vi gleder oss stort over det fornyede samarbeidet og ser frem til å etablere mange flere BUA i borettslag og sameier, sier daglig leder i BUA, Monica Vogt.