Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Røykvarslerens dag

1. desember er det røykvarslerens dag! Test at brannvarslerne hjemme hos deg fungerer som de skal, eller bytt batteri om det trengs. Hjelp gjerne naboen å teste, hvis de ikke får gjort det selv.

Hvert år rykker brannvesenet ut til branner hvor det viser seg at boligen ikke har hatt fungerende røykvarslere, eller røykvarsler i det hele tatt. Manglende varsling i form av røykvarsler eller brannalarmanlegg bidrar til å øke risikoen for et større branntilløp med påfølgende fare for personskade eller død. Det er røyken som dreper i en brann, og derfor er det livsviktig at den fanges opp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Et godt sikret hjem bidrar til å fange opp brann- eller røykutvikling på et tidlig stadiet, slik at slokking kan skje av beboere når brannen er liten, eller rømning kan foregå uten fare for å måtte rømme gjennom røyk. Å bo i et hjem uten røykvarslere er litt som å spille russisk rullet. Du vet aldri når det smeller.

  • Røykvarslerens funksjon er å redde liv og verdier ved at røyk fanges opp og varsles.
  • Riktig plassering av røykvarslere avgjør hvor tidlig røyken blir fanget opp. Røykvarslere skal monteres i taket, 50 cm ut fra vegg og 1 meter ned fra høyeste punkt i skråtak. Røykvarslere skal ikke monteres i nærheten av lufteluker eller ventilasjon. Det skal minimum være én røykvarsler i hver etasje.
  • Tidlig varsel gir mulighet til å handle raskt, og dermed redusere konsekvensene i et røyk- eller branntilfelle. For å oppnå et tidlig varsel bør det monteres røykvarslere i oppholdsrom, gang, soverom og tekniske rom. Brannvesenet anbefaler optiske seriekoblede røykvarslere.
  • Seriekoblede røykvarslere bidrar til at en eventuell røykutvikling varsles fra alle røykvarslere i boligen, noe som gir økt effekt, spesielt på sovende personer.
  • For at en røykvarsler skal fungere må den rengjøres samt ha fungerende batteri eller strømkapasitet. Rengjøring gjøres ved å ta av dekselet og forsiktig støvsuge innmaten, samt vaske deksel for smuss. Batteri byttes årlig, gjerne 1. desember, så fremt det ikke er montert langtidsbatterier i røykvarsleren. Ha kontroll på dette i din egen kalender. Rengjøring bør skje1-2 ganger i året.
  • Funksjonstesting av røykvarsleren er viktig for å bekrefte at den fanger opp røyk. Gjennomfør en funksjonstest med røyk hvert kvartal, og bruk samtidig testknappen hver måned.
  • Testknappen indikerer at det er batteri i varsleren, men sier ingenting om den faktisk fungerer på røyk. Det er derfor viktig å teste røykvarsleren med en røykkilde. Dette kan f.eks være testspray, røykstikker eller andre elementer en har tilgjengelig som skaper røyk.