Hopp til hovedinnhold

Røykvarslerens dag

1. desember er det røykvarslerens dag! Test at brannvarslerne hjemme hos deg fungerer som de skal, eller bytt batteri om det trengs. Hjelp gjerne naboen å teste, hvis de ikke får gjort det selv.

Hvert år rykker brannvesenet ut til branner hvor det viser seg at boligen ikke har hatt fungerende røykvarslere, eller røykvarsler i det hele tatt. Manglende varsling i form av røykvarsler eller brannalarmanlegg bidrar til å øke risikoen for et større branntilløp med påfølgende fare for personskade eller død. Det er røyken som dreper i en brann, og derfor er det livsviktig at den fanges opp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Et godt sikret hjem bidrar til å fange opp brann- eller røykutvikling på et tidlig stadiet, slik at slokking kan skje av beboere når brannen er liten, eller rømning kan foregå uten fare for å måtte rømme gjennom røyk. Å bo i et hjem uten røykvarslere er litt som å spille russisk rullet. Du vet aldri når det smeller.

  • Røykvarslerens funksjon er å redde liv og verdier ved at røyk fanges opp og varsles.
  • Riktig plassering av røykvarslere avgjør hvor tidlig røyken blir fanget opp. Røykvarslere skal monteres i taket, 50 cm ut fra vegg og 1 meter ned fra høyeste punkt i skråtak. Røykvarslere skal ikke monteres i nærheten av lufteluker eller ventilasjon. Det skal minimum være én røykvarsler i hver etasje.
  • Tidlig varsel gir mulighet til å handle raskt, og dermed redusere konsekvensene i et røyk- eller branntilfelle. For å oppnå et tidlig varsel bør det monteres røykvarslere i oppholdsrom, gang, soverom og tekniske rom. Brannvesenet anbefaler optiske seriekoblede røykvarslere.
  • Seriekoblede røykvarslere bidrar til at en eventuell røykutvikling varsles fra alle røykvarslere i boligen, noe som gir økt effekt, spesielt på sovende personer.
  • For at en røykvarsler skal fungere må den rengjøres samt ha fungerende batteri eller strømkapasitet. Rengjøring gjøres ved å ta av dekselet og forsiktig støvsuge innmaten, samt vaske deksel for smuss. Batteri byttes årlig, gjerne 1. desember, så fremt det ikke er montert langtidsbatterier i røykvarsleren. Ha kontroll på dette i din egen kalender. Rengjøring bør skje1-2 ganger i året.
  • Funksjonstesting av røykvarsleren er viktig for å bekrefte at den fanger opp røyk. Gjennomfør en funksjonstest med røyk hvert kvartal, og bruk samtidig testknappen hver måned.
  • Testknappen indikerer at det er batteri i varsleren, men sier ingenting om den faktisk fungerer på røyk. Det er derfor viktig å teste røykvarsleren med en røykkilde. Dette kan f.eks være testspray, røykstikker eller andre elementer en har tilgjengelig som skaper røyk.