Hopp til hovedinnhold

Informasjon til boligeiere som bor i boliger med Royalimpregnert tremateriale 

Usbl er leverandør og utbygger av boliger, og ønsker å informere nærmere om de spørsmål som er reist tilknyttet bruk av Royalimpregnert tremateriale.

Royalimpregnert tremateriale har vært brukt på norske hus i over 50 år. Royalimpregnering er en prosess hvor materialene først trykkimpregneres og deretter kokes i olje under vakuum. Dette bidrar til materialer av høy bestandighet, lavt vedlikeholdsbehov og lang varighet.[1]

Det er oppstått usikkerhet vedrørende brannteknisk klassifisering til royalimpregnert tremateriale.[2] Foreløpig har leverandørene midlertidig nedklassifisert slike produkter, noe som har betydning for oppfyllelse av krav til brannsikkerhet. 

Boligprodusentenes Forening har fått gjennomført foreløpige brannfaglige vurderinger av hvordan sikkerheten påvirkes for boliger med Royalimpregnert tremateriale for småhus og boligblokker på 3-4 etasjer med sprinkleranlegg. Denne vurderingen sier at brannegenskapene til utvendig kledning har betydning for spørsmål knyttet til verdisikring, men anses å ha mindre betydning for personsikkerheten. Mer konkret betyr det økt fare for tap av materielle verdier (skadeomfang ved brann), men mindre betydning for sikkerhet til beboerne. Vurderingen sier også at blokker på 3-4 etasjer må utbedres i fasade mot rømningsvei, for eksempel svalgang.[3] 

Før det kan konkluderes med hvilke tiltak som må gjennomføres i de konkrete byggene dette gjelder er det nødvendig med mer kunnskap om brannegenskapene til produktene.[4] 

Det pågår nå dialog mellom leverandører av royalimpregnert tremateriale, Treindustrien, Boligprodusentenes Forening og myndighetene for å avklare situasjonen, og for å vurdere eventuelle konsekvenser. Det jobbes fortløpende med testing og utredning av royalimpregnert tremateriale opp mot relevante forskriftskrav. Dette vil ta noe tid. 

Dersom den endelige konklusjonen blir at det er nødvendig å gjøre tiltak ved boliger utviklet av Usbl, for å oppfylle branntekniske forskriftskrav, vil Usbl stå ved våre kontraktsmessige forpliktelser overfor kundene. I så tilfelle vil de kunder dette gjelder bli kontaktet direkte. 

 

[1] Hva er Royalimpregnering

[2] Tilsyn med brannhemmende trekledning avdekket

[3] Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i sprinklede 3- og 4-etasjes-bygg (søkandsskjema)

Informasjon om midlertidig avvik vedrørende kledning brukt i eneboliger, småhus, toetasjes-lavblokker og fritidsboliger. (søkandsskjema)

[4] Royalimpregnert tredkledning og brannsikkerhet