Hopp til hovedinnhold

Helt brannsikkert

Hva har borettslaget eller sameiet ansvar for av røykvarslere og brannslukningsutstyr?

Tekst: Tina Klakegg Neergaard, Advokatfullmektig Advokatkontoret i Usbl

Hva har borettslaget eller sameiet ansvar for av røykvarslere og brannslukningsutstyr?

– Borettslag og sameier, representert ved styret, har ansvar for at det blir montert røykvarsler og manuelt håndslukkerutstyr i hver bolig. Men det er den som bor i den enkelte bolig som har ansvar for å vedlikeholde og kontrollere at slokkeutstyret og røykvarslerne er i orden. Beboer må sørge for batteribytte i røykvarsleren når dette er nødvendig. Et godt tiltak er å sende skriv til eierne i borettslaget eller sameiet og be dem bekrefte at røykvarsleren deres virker, at de har brannslukker, brannteppe og så videre. Styret må også utarbeide instrukser for hvordan en skal opptre i tilfelle brann.

Er det fritt frem for den enkelte beboer å skifte røykvarsler?

– Det er i utgangspunktet styrets ansvar å montere brannsikringsutstyr. Varsleren skal for eksempel kunne høres tydelig i oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Røykvarslere kan også være seriekoblet eller koblet til et sentralt varslingssystem. Dersom du ønsker å bytte ut en eller flere av røykvarslerne, er det viktig å ta hensyn til dette. I tillegg må du melde fra om eventuelle endringer til styret, da boligselskapet har plikt til å forsikre seg om at brannsikringsutstyret virker etter sin hensikt, både sammen og alene. Hvordan røykvarslerne er plassert skal også inngå i dokumentasjonen styret skal ha over brannsikringstiltak på eiendommen.

Hvilke krav stilles til rømningsveier i boligsameier eller borettslag?

– Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier, som skal dekke behovet for forsvarlig rømning fra bygningen (heis regnes ikke som rømningsvei). Ideelt sett skal den gi direkte utgang ut av bygningen eller via korridor fra trapperom til det fri. Rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindringer. Dette betyr at det ikke er tillatt å plassere gjenstander, søppel eller lignende i rømningsveiene. Dørene i rømningsveien skal slå ut rømningsretningen, og de skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel. Rømningsveiene bør dessuten være tydelig merket og godt opplyst.

Må alle ha komfyrvakt?

– I elektriske anlegg som er nye etter 2010, er det krav til komfyrvakt. Det er anbefalt å installere komfyrvakt også i eldre kjøkken som ikke omfattes av kravene. Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv. Disse kjøper du enklest på nett, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker. Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Her kan for eksempel styret innhente et tilbud på kjøp og installasjon i alle boenhetene i borettslaget eller sameiet.

Hva er styrets viktigste oppgaver?

– Styret må minnes på deres ansvar for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i hver boenhet virker som de skal. Begge deler bør kontrolleres rutinemessig, gjerne av en fagperson. Det er også viktig å påse at rømningsveier er fri for ting som hindrer rømming, eller hindrer branndører i åpen stilling å lukke seg effektivt og tett. For å sikre at alle beboere får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal opptre ved brann, er det lurt at styret gjennomfører både opplæring og brannøvelser for sine beboere.