Hopp til hovedinnhold

Gjør styrejobben enklere

Sitter du i styret og savner en plan for hva som venter av vedlikehold og kostnader der du bor? Med Usbl’s nettbaserte vedlikeholdsprogram blir det lettere å prioritere.

TEKST: CAMILLA HARBU BIELECKI | FOTO: ISTOCK OG PRIVAT

Vedlikehold. Smak på ordet. Høres litt tørt ut, ikke sant?

Sitter du i styret i borettslaget eller sameiet ditt vet du sikkert at det finnes morsommere emner å snakke om. Koster gjør det og. Både tid og penger. Så er også en av de vanligste feilene et borettslag eller sameie kan gjøre å sette av for lite penger til store, viktige vedlikeholds-prosjekter i årene som kommer. Da blir det ekstra kjedelig og utfordrende den dagen vinduene må skiftes eller rørene må byttes i alle badene.

Få beboere vil juble for en plutselig markant økning i husleia fordi styret ikke har tatt høyde for fremtidige utgifter. –Spesielt noen områder skiller seg ut som ekstra kostbare vedlikeholdsmessig, som bytte av rør, vinduer og dører, tak samt overflatebehandling av fasadene. Erfaringsmessig er rørutskiftning det dyreste vedlikeholdstiltaket. Rørstammene går som regel i badene til boenhetene, og for å skifte ut disse må en bryte brannetasjeskillet og membran. Det vil altså være nødvendig med et komplett våtromsprosjekt, forklarer Aleksander Vethe Sandvig, tjenesteansvarlig Bevar og prosjekt- og byggeleder i Usbl Prosjekt.

Aleksander Vethe Sandvig, tjenesteansvarlig Bevar og prosjekt- og byggeleder i Usbl Prosjekt.

For å bistå i nettopp dette krevende vedlikeholdsarbeidet har Usbl utarbeidet et nettbasert vedlikeholdsprogram. Her kan styrene logge seg inn og få en økonomisk og ryddig oversikt over kommende vedlikeholdstiltak de neste ti årene.

–For nye borettslag og sameier er det spesielt viktig at alle enhetene er med på å betale for den slitasjen de påfører bygningsmassen i løpet av perioden de bor der. Dette er noe mange borettslag og sameier ikke hatt som praksis, men det fører til at andre beboere senere må ta opp lån for å dekke tidligere beboeres slitasje, påpeker Vethe Sandvig. Han tilføyer at vedlikeholdsprogram-mets hovedfunksjon er å gi styret en over-sikt over hvilke tiltak som kommer i løpet av de neste ti årene.

Programmet sørger for at vedlikeholdsoppgavene inngår i en ryddig og oversiktlig prosess. –Planen gir et dynamisk bilde av vedlikeholdsbehovet og tilstanden til borettslaget og sameiet, og den kan korrigeres fortløpende i samarbeid med Usbl. Programmet er lagt opp slik at det etter noen år vil bli som et bibliotek. Alle nye styremedlemmer kan gå inn i planen og lese seg opp på hva som er blitt gjort når. Styret kan også legge inn informasjon om blant annet entreprenører, kontrakter, tilbud, priser og arbeidsoppgaver, sier Vethe Sandvig.

En av fordelene med å investere i vedlikeholdsprogrammet er at styret vil få en fagkyndig gjennomgang av bygningens tilstand. Tiltakene i planen vil stå i prioritert rekkefølge ut fra dagens tilstand på bygningsdelene, og etter hvilke prioriteringer styret ønsker.– Her får du også en grafisk oversikt over kostnader, og forslag til avsetning for planlagt vedlikehold.

Tiltak som går over i hverandre vil bli utarbeidet som ett prosjekt, noe som reduserer kostnadene med tanke på prosjektering og utførelse. I avtalen er det dessuten lagt inn et årlig møte mellom borettslaget/sameiet og en vedlikeholdsrådgiver fra Usbl Prosjekt. Styret bestemmer selv når på året møtet skal gjennomføres. Vår konsulent vil gi råd og anbefalinger knyttet til tiltak i planen, men også om oppgaver som havner utenfor, avslutter Aleksander Vethe Sandvig.

Usbl Prosjekt hjelper deg!

Usbl's vedlikeholdsplan er et nettbasert vedlikeholdsprogram. Borettslag og sameier vil her få en økonomisk og ryddig oversikt over kommende vedlikeholdstiltak for de neste ti årene. En tilstandsvurdering ligger til grunn når vedlikeholdsplanen skal utarbeides.

Det vil først bli utført en befaring hvor det settes en tilstand basert på visuell kontroll. Her går vi gjennom alle områder som er borettslaget eller sameiets ansvarsområder: Tak, fasader, oppganger, kjeller og loft, VVS-anlegg, el-anlegg og uteområder, garasjer og parkeringsplasser. Prisen vil variere med størrelsen på bygningsmassen, kompleksiteten og antall enheter i borettslaget eller sameiet.

Usbl Prosjekt har vedlikeholdsrådgivere på alle avdelingskontorene rundt om i landet. Ta kontakt på tlf. 22 98 38 00 eller se her for mer informasjon.