Hopp til hovedinnhold

Årsmøter våren 2021

Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt.

Digitale møter - når kan vi forvente en lovendring?

Regjeringen vil åpne for digitale møter i borettslag og sameier. Dagens boliglover krever at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier må gjennomføres fysisk.

Kommunal og forvaltningskomitéen behandler nå saken. Deretter skal lovforslaget godkjennes av Stortinget. Det er vanskelig å estimere når loven vil være på plass, men vi tror at det kan bli ikrafttredelse fra midten av april.

Hva går det nye lovforslaget ut på?

Regjeringen foreslår nå permanente lovendringer, som gjør at det enkelte borettslag og sameie selv kan bestemme om generalforsamlinger, årsmøter og styremøter skal gjennomføres med eller uten fysisk oppmøte. 

Forslaget likestiller også papirbasert og elektronisk kommunikasjon. For å ivareta de som av ulike årsaker ønsker å motta informasjon i papirform, foreslår de samtidig at den enkelte får en rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post.

Hva gjør vi når årsmøtedato er satt til før loven blir vedtatt?

Usbl åpner for gjennomføring av digitale årsmøter fra 15.mars. Det betyr at dere vil få mulighet til å gjennomføre årsmøtet digitalt via vår løsning selv om lovverket ikke er på plass. 

Av hensyn til smittesituasjonen og reglene for arrangementer innendørs anbefaler vi ikke fysiske møter. Styret må dermed vurdere om årsmøtet skal utsettes eller gjennomføres digitalt. Den digitale gjennomføringen kan settes til en dato etter at loven er vedtatt, men styret kan vurdere å gjennomføre også før dette. 

Inntil ny lov er vedtatt, kan det komme innsigelser på digital gjennomføring fra eierne. Dette må styret eventuelt forholde seg til, og kan da risikere å måtte innkalle til nytt møte når loven er effektuert.

Dersom styret velger å gjennomføre et digitalt møte før loven vedtas, anbefaler vi at styret bare legger fram ordinære årsmøtesaker. Større saker, som har større konsekvenser, bør utsettes til lovverket er på plass.

Ny plattform for å gjennomføre digitale møter

Det vil være en liten endring fra fjorårets gjennomføring av digitale møter som krever at eier av boligenhet oppretter en profil på en forbedret Min side ved bruk av telefonnummer.

Se beskrivelse av funksjonaliteten her eller ta kontakt med din kundeansvarlig i Usbl for veiledning.

Vi tilbyr også webinar med gjennomgang av den digitale løsningen vi har. Den bygger på løsningen fra i fjor, men er oppdatert med ny funksjonalitet.

Webinaret gjennomføres 22. mars. Registrer bruker her for å delta.