Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi

Derfor er det trygt å kjøpe ny bolig nå

V
urderer du å kjøpe ny bolig? Dette kan veldig godt være det riktige tidspunktet for deg. Her er noen tips og råd for deg som er på boligjakt.
11. november 2020
Tekst: Usbl | Illustrasjon: Gregers kvartal, Usbl

Så langt i 2020 har det vært et merkelig år i boligmarkedet. Det har både boligkjøpere og boligutviklere merket godt. Men Johan Bruun, administrerende direktør i boligbyggelaget Usbl, mener at det ikke er noen grunn til å sitte på gjerdet for de fleste som ønsker å kjøpe ny bolig. 

Her kan du lese mer om følgende:

Uforutsigbart boligmarked i 2020

Utviklingen i boligmarkedet har gått i bølger dette året.
– Boligmarkedet 2020 har vært svært uforutsigbart, sier Johan Bruun. 
Boligmarkedet falt kraftig da koronaepidemien traff oss. Salget av nye boliger gikk ned med 50 prosent og prisene på bruktboliger fulgte også med.
– I mai og juni gikk boligprisene uventet opp igjen på det sentrale Østlandsområdet. Prisutviklingen har faktisk vært såpass sterk at vi har hatt rekordutvikling her, og prisutviklingen var på sitt beste noensinne i juni måned, sier han.
– Vi ser også at salget av nye boliger virkelig har tatt seg opp igjen, forteller Johan. 

Dette påvirker boligprisene

Han fremhever flere ting som påvirker den fremtidige utviklingen i boligmarkedet: 
– Vi har fått en historisk lav styringsrente på null prosent. Dette er mye av grunnen til at boligmarkedet har hatt en såpass god utvikling, ifølge Johan.
– Vi har også en ganske høy arbeidsledighet. Selv om ledigheten har falt gradvis siden april måned, og forventes å falle videre dette året, viser beregninger at antallet arbeidsledige kommer til å ligge ett prosent høyere i 2021 enn hva den var før koronaen slo inn. Slike ting vil virkelig påvirke boligmarkedet fremover, sier han.Antallet igangsettelser av nye boliger har vært lavt tidligere i år, men boligbyggingen begynner å ta seg opp igjen. 
– Det er stor usikkerhet i markedet fremover, men vi i Usbl er positive, sier Johan. Han tror boligmarkedet vil gå ytterligere opp, men har ikke de største forventningene til prisutviklingen i høst.
– Vi i Usbl tror ikke den sterke boligprisutviklingen fra i sommer vil fortsette. Dersom prisene fortsetter å øke, vil vi kunne se at det strammes inn på boliglånsforskriften igjen, og kanskje også styringsrenten justeres opp noe for å dempe prisveksten.

Derfor er det trygt å kjøpe bolig

– Det vil alltid være svingninger i boligmarkedet og vi opplever kanskje litt ekstra store svingninger nå, men historien har vist at det uansett lønner seg å investere i egen bolig, mener Johan. 
– Man kjøper en bolig for å bo der for fremtiden. Og sånn sett så er det ingen grunn til å sitte på gjerdet og vente med boligkjøpet, understreker han.

Den rekordlave styringsrenten har fått mange boligkjøpere til å hoppe ned fra gjerdet.
– For dem som skal ut å kjøpe ny bolig, stimulerer den lave boliglånsrenten kraftig, sier Johan.

I tillegg har bankene fått økt fleksibilitet med hensyn til boliglånsforskriften som avgjør hvor mye du kan ta opp av boliglån. Med økt fleksibilitetskvote kan bankene vurdere å gi lån til flere som kanskje ikke oppfyller alle krav som ligger i boliglånsforskriften, slik som størrelse på egenkapital for boliglån, boliglån i forhold til inntekt, betalingsevne og avdragsbetaling. 
– Den økte fleksibilitetskvoten for å gi boliglån, hjelper også på boligmarkedet, sier Johan.

Med den lave renten kan du ta en prat med banken for å se hva du har å rutte med og få et fastrentetilbud.

Fastrente tar bort noe risikoen ved å kjøpe ny bolig. 
– Dersom du har en trygg jobb, en sikker inntekt og kanskje til og med eier bolig fra før, så er det ingen grunn til å vente med boligkjøp. Det er alltid trygt å kjøpe og selge bolig i samme marked, understreker han.

Bli medlem

Usbl har mange nye, spennende og flotte boligprosjekter på gang. Noen ligger ute for salg allerede, men enda flere kommer. 
– Vi har boligprosjekter for salg i det sentrale Østlandsområdet, fra Sandefjord og Larvik i sør, nedover mot Østfold og helt opp til Lillehammer i nord. I tillegg har vi mange flotte samarbeidspartnere som tilbyr sine boliger til Usbl-medlemmer ved salgsstart, sier Johan. 

Den største medlemsfordelen i Usbl, er forkjøpsrett på både boliger i nybygg og bruktboliger.
– Så ønsker du å stille foran i boligkøen, er det bare å melde seg inn i Usbl allerede nå. Det er kanskje bare det som skal til for at du nettopp får din drømmebolig.

Leie eller eie din første bolig?

Skal du kjøpe bolig for første gang, eller kanskje til med vurderer å kjøpe en sekundærbolig, så er det uansett lurt tenke seg litt ekstra om. 
– Ikke kjøp over evne! Vær trygg på at du gjør det riktige, råder Johan.
Han har flere gode råd til unge som vurderer å kjøpe sin første bolig:
– Ta først og fremst en prat med banken din og sørg for at du har finansieringsbeviset klart før du begynner å gå på visninger. Det er kjedelig å finne drømmeboligen, men ikke ha mulighet for å by på grunn av manglende finansieringsbevis.
Johan råder deg som er på boligjakt til å lage en liten liste med hva du ønsker deg av en ny bolig. 
– Du får ikke nødvendigvis oppfylt alle ønskene. De fleste av oss har et budsjett, så vurder hva som er absolutt viktigst for deg.

I tillegg vil jeg absolutt oppfordre deg til å se på om det finnes boliger med konseptet Leie til eie. Dersom du har for lite egenkapital, kan Leie til eie være en kjempefin ordning slik at du klarer å komme deg inn i boligmarkedet, tipser han.

Kort forklart er Usbl’s ordning Leie til eie et konsept som gjør at du kan leie i en periode med opsjon til å kjøpe boligen til markedsprisen som ble satt ved leiestart. I leieperioden kan du spare opp egenkapital for så å eventuelt kjøpe boligen senere til den satte markedsprisen.

Kjøpe eller selge først – hva er lurt

Eier du allerede en bolig, og lurer på om du skal kjøpe eller selge bolig først? 
– Rent økonomisk lønner det seg å kjøpe før man selger i et stigende boligmarked. Motsatt er det best å selge før man kjøper i et fallende boligmarked, sier Johan.
– Så er det viktig å huske på at de fleste av oss kjøper en bolig for å bo der. Vi investerer i et hjem, og da er det lurt å innrette seg slik at du bruker god tid på å finne boligen du virkelig vil trives i.
Men i et litt usikkert marked, kan det være at banken din krever at du skal selge bolig før du kjøper en ny. Og da har du ikke annet valg dersom du skal komme deg ut i boligmarkedet. 
Tar det kortere eller lengre tid å selge boligen nå enn før?
– Jeg ser at omsetningshastigheten av boliger er helt på normalen og vi har et velfungerende marked. I Usbl ser vi også at kjøperne har kommet godt tilbake på de nye boligprosjektene våre. Og det er flere fordeler ved å kjøpe helt ny bolig, sier Johan.

Gode grunner til å kjøpe bolig i nybygg

– Det aller beste ved å kjøpe bolig i nybygg er at du flytter inn i noe som er helt nytt og du er den første som bor der, sier Johan. 
Og kjøper du i en tidlig fase har du gode muligheter til å påvirke hvordan boligen skal se ut innvendig ved innflytting, blant annet med valg av gulv og kjøkkenløsninger. 
– Velg å kjøpe bolig av en trygg og solid aktør. Vi i Usbl er ikke bare er der for å bygge nye boliger, men også for å forvalte i ettertid. Da vet du at du alltid har en boligselger som er til stede for deg og gjør sitt aller beste for at du skal bli fornøyd i din nye bolig, sier han.
– En ny bolig skal være feilfri, men det følger alltid en garanti ved eventuelle feil og mangler, understreker Johan.
Du har også en garanti ved kjøp av bruktbolig, men det er ikke alltid lett å sette seg inn i hva som var der da du flyttet inn, hva som er slitasje og hva som kan være en feil.

Korona kan påvirke boligmarkedet

Når det gjelder usikkerhetsmomenter i boligmarkedsutviklingen, peker Johan på korona.
– Den største risikoen for boligmarkedet er hvor vidt vi får en ny smittetopp i høst med koronanedstengning. Da spørs det om vi kan sette i gang med de samme virkemidlene som vi gjorde i mars måned.  Styringsrenten er allerede på null, og det er begrenset hvor lav den kan være, sier Johan. 
– Vi har også brukt mye oljepenger, og man kan kanskje ikke skyte inn like mye oljepenger i økonomien enn man allerede er gjort. Så skulle vi få en ny smittetopp, kan det medføre en risiko for fremtidens utvikling – også på boligmarkedet.

Arbeidsledighet og boligmarked

Den høye arbeidsledigheten har ikke gitt den store negative effekten som man fryktet i boligmarkedet. Ledigheten var svært høy etter at Norge ble stengt ned med koronaepidemien, men har falt gradvis siden april. Det forventes ytterligere fall i arbeidsledigheten i høst også.  
– Men Statistisk sentralbyrå og andre store aktører forventer likevel at arbeidsledigheten i 2021 kommer til å ligge én prosent høyere enn hva den var før koronaepidemien. Så hva som skjer med boligmarkedet fremover er ikke godt å si. Vi i Usbl tror muligens at det vil bli en litt flat utvikling i høst, men at det deretter er et grunnlag for en videre prisvekst i boligmarkedet, sier Johan.

Tilbake til oversikten