Hopp til hovedinnhold
21jan

Forberedelse til generalforsamling og årsmøte

Velkommen til en kveld med informasjon om styrets oppgaver og hvilke tjenester og produkter vi kan tilby!

Et år er omme og årsoppgjørsprosessen står for døren. I dette temamøtet vil det bli gitt en grundig innføring i årsoppgjørsprosessen, hvilke forberedelser som må gjøres før årsmøtet, gjennomføring av årsmøtet og hva man må gjøre etter årsmøtet.

Vi vil dessuten gå over hvilke oppgaver og plikter styret har, avklare ansvarsfordelingen mellom styret og Usbl, samt gjennomgå hva vi kan bistå med.

Målet er at du som deltar på temamøtet skal ha forståelse for styrets oppgaver i årsoppgjørsprosessen og føle deg trygg og forberedt på prosessen som kommer de nærmeste månedene. 

Dette temamøtet passer for alle styremedlemmer, og er inkludert i forretningsførerhonoraret. 

Vel møtt!