Hopp til hovedinnhold

Registrer medeier

Du kan bruke skjemaet under til å registrere en medeier, så videresender vi søknaden til styret der du bor.

I et borettslag har styret behandlingsfrist på 20 dager. Bor du i et sameie kan du finne styrets behandlingsfrist i sameiets vedtekter.

Ønsker du å slette en allerede registrert medeier, dvs. overføre eierandelen din til en medeier, kan du benytte skjemaet for overføring av bolig.

Det koster 4 155 kroner i eierskiftegebyr å registrere en medeier av boligen.

NB! Skal du overføre en bolig i et aksjeselskap er det noe annerledes enn å overføre en andel i et borettslag eller en eierseksjon i et sameie, da endringen av eier ikke blir tinglyst.

For å overføre en bolig i et aksjeselskap må du ta direkte kontakt med vår eierskifteavdeling. Dette fordi en slik overføring krever tettere oppfølging. Eierskifteavdelingen besitter informasjonen som må fylles ut på en transportfullmakt/erklæring de besitter (unik informasjon per bolig) som de må oversende til kunden for signering m.m.

 

Eierandelene deles i utgangspunktet likt mellom eieren og medeieren av boligen. Dersom eierandelene skal fordeles ulikt, kan du oppgi medeierens eierandel her.


Kun én person kan være registrert som mottaker av faktura og som standard sender vi alltid faktura til den opprinnelige eieren av boligen.
 Den nye medeieren skal overta betalingsansvaret

Du kan benytte kommentarfeltet til å gi oss informasjon vi kan komme til å trenge. Har du for eksempel inngått en privat avtale om hvem som skal faktureres eierskiftegebyret? Kanskje skal medeieren stå som eier, men ikke flytte inn? Du kan også la feltet stå tomt.

Jeg bekrefter at alle opplysninger oppgitt i dette skjemaet er korrekte.
Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å kunne registrere en medeier av boligen. Over skjemaet kan du laste ned en mal for signering. Når du har signert kan du scanne eller ta bilde av dokumentet og laste det opp her.
Dagens eierskiftegebyr er på 4 155 kroner.